Tooltip for disabled controls

Tooltip Handler (located in TooltipHandler.h/cpp) is a utility function that handles MFC bug - disabled controls don't show tooltip. All that the programmer has to do is overwrite PreTranslateMessage() of the dialog box class, and to pass to the handler an array of the controls that may be disabled, a number of controls in the array and a pointer to the tooltip class - and it works !

Header file

#ifndef _TOOLTIP_HANDLER_H
#define _TOOLTIP_HANDLER_H

#include <afxcmn.h>

// This function is a patch that overcomes MFC bug of
// tooltips that don't show up on in disabled controls 
// if modal dialogs. Call this function in your overidable of
// PreTranslateMessage, before calling the inherited one.
void HandleTooltipsActivation(MSG *pMsg, CWnd *This, CWnd *disabledCtrls[], int numOfCtrls, CToolTipCtrl *pTooltip);

#endif

CPP file

#include "TooltipHandler.h"

void HandleTooltipsActivation(MSG *pMsg, CWnd *This, CWnd *disabledCtrls[], int numOfCtrls, CToolTipCtrl *pTooltip)
{
   CRect rect;
   POINT pt;

   HWND  hWnd   = pMsg->hwnd;
   LPARAM lParam  = pMsg->lParam;

   //---------------------------------------------------------------------------
   //   Disabled control do not show tool tips, in modal dialog
   //
   //
   //   The hwnd of the WM_MOUSEMOVE above a disabled control
   //   is the hWnd of the Dialog itself, this confuse the tooltip
   //
   //   To correct this, if we get WM_MOUSEMOVE and the hwnd is the dialog's hwnd
   //
   //   We check on all the controls that are Visible, but disabled if the point is in their
   // rectangle.
   //
   // In this case we alter the msg to the controls hWnd and coordinates before
   // Relaying it to the toolTip control
   //----------------------------------------

  
   if( (pMsg->message == WM_MOUSEMOVE) && (pMsg->hwnd == This->m_hWnd)) {

       //---------------------------
       // The point is in the dialog 
       // client coordinates
       //---------------------------
       pt.x = LOWORD(pMsg->lParam); // horizontal position of cursor 
       pt.y = HIWORD(pMsg->lParam); // vertical position of cursor 
      
       for (int i = 0; i < numOfCtrls; i++) {
              
               //---------------------------------
               // rect is the control rectangel in
               // Dialog client coordinates
               //----------------------------------
               disabledCtrls[i]->GetWindowRect(&rect);
               This->ScreenToClient(&rect);                    
          
               if(rect.PtInRect(pt) ) {
                   //----------------------------------------------------------------
                   // The mouse is inside the control
                   //
                   // 1. We change the Msg hwnd  to the controls hWnd
                   // 2. We change the Msg lParam to the controls client coordinates
                   //
                   //----------------------------------------------------------------

                   pMsg->hwnd = disabledCtrls[i]->m_hWnd;
              
                   This->ClientToScreen(&pt);
                   disabledCtrls[i]->ScreenToClient(&pt);
                   pMsg->lParam = MAKELPARAM(pt.x, pt.y);
                   break;
               }
           }
       }


   //---------------------------------------
   //   Relay the msg to the tool tip control
   //---------------------------------------
   pTooltip->RelayEvent(pMsg);
   pTooltip->Activate(TRUE);

   //--------------------------------------
   //   Restore the original msg
   //--------------------------------------
   pMsg->hwnd = hWnd;
   pMsg->lParam = lParam;
}Comments

 • Als men verliest de eigen gevoelens, hij of zij lijken aanvaardbaar Beats by Dr Dre oordopjes

  Posted by mrswanzi on 06/06/2013 09:43pm

  [url=http://koptelefoon-monsterbeats.tumblr.com/]Goedkope Dr Dre Beats [/url] Spelen werd de populariteit van de Monster Beats by Dr. Dre hoofdtelefoons weer aangetoond.Zelfs een waarschuwing van het IOC, het Internationaal Olympisch Comit¨¦, kon niet voorkomen dat diverse sporters voor hun wedstrijden te zien waren met een Beats by Dr. Dre op het hoofd. Beats by Dre is in korte tijd ongekend populair geworden, mede dankzij de sporters tijdens de Olympische Spelen. Maar waar komt die populariteit ineens vandaan [url=http://koptelefoon-monsterbeats.tumblr.com/]beats by dre[/url] Beleef nu echt de muziek zoals die bedoeld is met de Beats by Dr Dre Studio koptelefoon, Beats by Dr Dre Studio de hoge kwaliteit koptelefoon gemaakt door de top arties Dr Dre. Veel mensen zijn aan slecht geluids kwaliteit gewent, dat ik ook niet zo gek. Al die lage kwaliteit speakers, oordopjes en koptelefoons die je overal tegen komt¡­ mensen moesten eens weten wat ze missen¡­ Als je eenmaal aan de kwaliteit standaard van deze koptelefoon gewent bent wil je niet meer anders! [url=http://koptelefoon-monsterbeats.webspawner.com/]beats by dre[/url] Nu is de welbekende Beats by Dr. Dre Studio-serie bijvoorbeeld aangevuld met een aantalfrisse kleuren. Zo bevat de nieuwe reeks een Beats by Dr. Dre Studio hoofdtelefoon zilver, een Beats by Dr. Dre Studio hoofdtelefoon blauw en een Beats by Dr. Dre Studio hoofdtelefoon paars. Mag het allemaal nog iets feller en frivoler Dan is de Beats by Dr. Dre Studio hoofdtelefoon oranje, de Beats by Dr. Dre Studio hoofdtelefoon groen of de Beats by Dr. Dre Studio hoofdtelefoon roze wellicht een goede optie.

  Reply
 • Monster Beats, en hyldest til den helt med den nye stil og materialet

  Posted by wanzixiao on 06/04/2013 04:56pm

  [url=http://www.beatsbydrdredanmark.webgarden.com/]Beats by dre billig pris[/url] Beats by Dr. Dre Studio – hvor det faktisk fungere særdeles godt på alle enhederne hver især.Vi vil alle sammen have mest muligt udbytte af headsettet og lydkvaliteten, når vi snakker om musik. Musikken skal glide igennem øregangen og det skal lyde formidabelt foruden kunstnerens eget værk. Derudover hævdes der jo også at man mister hørelsen med al for høj lyd, men i disse Beats er det overhovedet ikke en nødvendighed at skrue særlig højt op, da de har elektronisk støjdæmning, som holder støjen på ydersiden og musikken på indersiden og dermed er lyden klar og går her direkte glidende igennem. Selve høretelefonerne sidder utrolig godt på hovedet, da der er bløde puder på henholdsvis bøjlen og ørekopperne, hvor de også omslutter sig ørerne rigtig godt. Funktionerne på høretelefonerne er ganske lige til, da der sidder en tænd/sluk-knap, som gør at den indbyggede forstærkerkreds fungere. Ligeledes kan man holde logoet (b’et) inde på højre, som gør det muligt [url=http://www.beatsbydrehretelefoner.weebly.com/]Beats by dre billig pris[/url] I tilfælde alle ordentlig pleje vedrørende tone sammen med netop hvordan man høre din nuværende lyd og så kan du sætte pris på din BIII ved blot Doctor. Dre Destroy betydelige effektivitet headsets. Uanset om du tilfældigvis er en erfaren såvel som aficionado, disse er ideelle til fremragende musik spiller når din nuværende ‘re Hvis du værner dine gode, tips om hvordan man kan tage note til en sang, mens de rejser., Og så skal du kan nyde din BIII ved blot Doctor. Dre ødelægge højtydende headset. Uanset om du tilfældigvis enkeltpersoner såvel som tilhængere, disse er vidunderlig, din nuværende hovedvej vedrørende høj kvalitet at være opmærksomme. [url=http://www.beatsbydrdredanmark.blinkweb.com/]monster beats danmark[/url] at undlade lyd i høretelefonerne for en stund, hvis der skulle dukke noget uventet op i din tilværelse.Kassen indeholder naturligvis Beats by Dr. Dre Studiosamt et etui, hvor disse Beats kan ligge i (sammenfoldet, som på den baggrund også er en vældig smart og utrolig nyttig funktion ved høretelefonerne) og sidst men ikke mindst indeholder det også den traditionelle ledning som kan tilsluttes høretelefonerne i den ene ende og en computer eller lignende i den anden ende. Ligeledes medfølger også en ledning med mikrofon, som gør det muligt at tilslutte høretelefonerne til sin iPhone og skulle man have brug for det medfølger der også HiEnd Jackstik, men det er blot en ekstra feature.

  Reply
 • Sample helper code, how to get all disabled controls into array

  Posted by Legacy on 05/13/2003 12:00am

  Originally posted by: Conrad Braam

  OK, so not all of us can build an array of disabled controls, below follows the code to do just that. In your dialog H file add these members...
  int m_numDisabledControls;
  CWnd *m_pDisabledControls[256]; //only can get 256 controls
  ...Then into your OnInitdialog (+ any other time U change control enable states)

  // enumerate all controls in this window
  CWnd *pChildFirst,*pChild;

  m_numDisabledControls = 0;
  pChildFirst = GetWindow(GW_CHILD);
  pChild = pChildFirst;
  while (TRUE)
  {
  if (!pChild->IsWindowEnabled())
  {
  m_pDisabledControls[m_numDisabledControls] = pChild;
  m_numDisabledControls++;
  }
  pChild = pChild->GetNextWindow(GW_HWNDNEXT);
  if ((pChildFirst == pChild)||(NULL==pChild))
  break;
  }
  ..also remember to init m_numDisabledControls to Zero in your constructor to prevent bugs
  m_numDisabledControls = 0;

  A little note on why I have only space for 256 disabled controls. :
  It appears, that the windows dialog template only allows 256 controls, this is a windows limitation, and the only ways to bypass it I know of, involve adding controls to a window at runtime.

  Enjoy.

  Reply
 • CToolTipCtrlEx

  Posted by Legacy on 12/20/2002 12:00am

  Originally posted by: Vladimir Belinkis

  Very good idea, I used it and created a class CToolTipCtrlEx.
  Overide 3 functions: Create,AddTool,RelayEvent.


  BOOL CYourDlg::PreTranslateMessage(MSG* pMsg)
  {
  if (pMsg->message == WM_MOUSEMOVE)
  {
  // pass a mouse message to a tool tip control for processing
  // m_ToolTipCtrl is CToolTipCtrlEx
  m_ToolTipCtrl.RelayEvent(pMsg);
  }

  return CDialog::PreTranslateMessage(pMsg);
  }


  class CToolTipCtrlEx : public CToolTipCtrl
  {
  .......
  void RelayEvent( LPMSG lpMsg );
  BOOL AddTool( CWnd* pWnd, LPCTSTR lpszText = LPSTR_TEXTCALLBACK, LPCRECT lpRectTool = NULL, UINT nIDTool = 0 );
  BOOL Create( CWnd* pParentWnd, DWORD dwStyle = 0 );
  protected:
  CWnd* m_wndParent; // usually dialog
  CList <CWnd*, CWnd*> m_ToolList;
  };

  BOOL CToolTipCtrlEx::Create(CWnd *pParentWnd, DWORD dwStyle)
  {
  m_wndParent = pParentWnd;

  // call base class
  BOOL bRet = CToolTipCtrl::Create(pParentWnd, dwStyle);

  return bRet;
  }

  BOOL CToolTipCtrlEx::AddTool( CWnd* pWnd, LPCTSTR lpszText, LPCRECT lpRectTool, UINT nIDTool)
  {

  POSITION pos = m_ToolList.AddTail(pWnd);
  if (!pos)
  {
  return FALSE;
  }

  // call base class
  BOOL bRet = CToolTipCtrl::AddTool(pWnd, lpszText,lpRectTool,nIDTool);
  return bRet;
  }

  void CToolTipCtrlEx::RelayEvent(LPMSG pMsg)
  {
  if (pMsg->message != WM_MOUSEMOVE || pMsg->hwnd != m_wndParent->m_hWnd)
  {
  // call base class
  CToolTipCtrl::RelayEvent(pMsg);
  return;
  }


  // mouse moved over parent
  // if control is disabled show tool tip anyway

  // pass changed message to a tool tip control for processing
  MSG myMsg;

  ::CopyMemory(&myMsg, pMsg, sizeof(MSG));  CPoint pt;
  CRect rect;

  pt.x = LOWORD(pMsg->lParam); // horizontal position of cursor
  pt.y = HIWORD(pMsg->lParam); // vertical position of cursor

  POSITION pos = m_ToolList.GetHeadPosition();
  while (pos != NULL)
  {
  CWnd* pWndIter = m_ToolList.GetNext(pos);

  pWndIter->GetWindowRect(&rect);
  m_wndParent->ScreenToClient(&rect);

  if (rect.PtInRect(pt) )
  {
  //----------------------------------------------------------------
  // The mouse is inside the control
  //
  // 1. We change the Msg hwnd to the controls hWnd
  // 2. We change the Msg lParam to the controls client coordinates
  //
  //----------------------------------------------------------------

  myMsg.hwnd = pWndIter->m_hWnd;

  m_wndParent->ClientToScreen(&pt);
  pWndIter->ScreenToClient(&pt);
  myMsg.lParam = MAKELPARAM(pt.x, pt.y);

  // pass the changed message to the base class
  CToolTipCtrl::RelayEvent(&myMsg);
  return;
  }
  }


  // pass the changed message to the base class
  CToolTipCtrl::RelayEvent(pMsg);

  }

  Reply
 • can u help me?????????

  Posted by Legacy on 02/25/2000 12:00am

  Originally posted by: Prafull surana

  i have some geometric shapes on my view. I want to display a tool tip stating its name when ever mouse comes over it. How can i do it. Please Help Me.

  Reply
 • A sample ?

  Posted by Legacy on 02/18/2000 12:00am

  Originally posted by: Cyril Boutamine

  Anyone have a sample with cbitmapdialog ?

  Thanks,
  Cyril Boutamine

  Reply
 • Manually Displaying Tooltips in Windows

  Posted by Legacy on 01/24/2000 12:00am

  Originally posted by: Jake Wolf

  I am trying to get a tooltip to show up without mouse movement. Specifically, I want a tooltip to show up when certain dialog controls get the keyboard focus. As near as I can tell, there is no simple way to do this (although it is easy to remove a tooltip that is already showing). I have no problem getting tooltips to show up when the mouse is over the specified controls. I have even tried sending fake mouse messages to the tooltip control, but it's not fooled. Any ideas?

  Reply
Leave a Comment
 • Your email address will not be published. All fields are required.

Top White Papers and Webcasts

 • As all sorts of data becomes available for storage, analysis and retrieval - so called 'Big Data' - there are potentially huge benefits, but equally huge challenges...
 • The agile organization needs knowledge to act on, quickly and effectively. Though many organizations are clamouring for "Big Data", not nearly as many know what to do with it...
 • Cloud-based integration solutions can be confusing. Adding to the confusion are the multiple ways IT departments can deliver such integration...

Most Popular Programming Stories

More for Developers

RSS Feeds

Thanks for your registration, follow us on our social networks to keep up-to-date